Znak Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Krzysztof Bakuła doktorem habilitowanym.

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport nadała stopień doktora habilitowanego dr inż. Krzysztofowi Bakule, pracownikowi Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej.

Na posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w dniu 7.05.2024 r. podjęto uchwałę o nadaniu dr inż. Krzysztofowi Bakule stopnia doktora habilitowanego, w którym podstawą ubiegania się o nadanie tego stopnia był cykl publikacji naukowych zatytułowany „Rozwój i ocena dokładności technologii skanowania laserowego z bezzałogowych statków latających w tworzeniu precyzyjnych numerycznych modeli wysokościowych na przykładzie wałów przeciwpowodziowych”. 
Przedłożony cykl publikacji naukowych uwzględnia dwa zagadnienia naukowe stanowiące osiągnięcie związane z technologią bezzałogowego skanowania laserowego: rozwijanie metodyki pozyskania i orientacji danych z bezzałogowego skanowania laserowego w tworzeniu i stosowaniu numerycznych modeli wysokościowych oraz analizy dokładności numerycznych modeli wysokościowych bazujące na wybranych zbiorach danych referencyjnych. Recenzentami w postępowaniu byli: dr hab. inż. Janusz Kwiecień, prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. dr hab. inż. Krystian Pyka. Gratulujemy awansu naukowego!