Znak Politechniki Warszawskiej

Działaność naukowa Zakładu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania naukowe z zakresu: fotogrametrii lotniczej, fotogrametrii naziemnej, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, teledetekcji i systemów informacji przestrzennej oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Prowadzone prace skupiają się w szczególności na możliwościach zastosowania danych z nowych systemów naziemnych, lotniczych i satelitarnych, na rozwijaniu metod cyfrowego przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych (wielo-, super-, hiperspektralnych, radarowych i termalnych) i ich zastosowaniu w różnych dziedzinach (m.in. archeologii, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej), badaniach z zakresu metodyki generowania ortofotomap, trueorto i numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, metodyki integracji danych wieloźródłowych i wielosensorowych (skaningu lotniczego i naziemnego, danych z sensorów optycznych, optycznych i mikrofalowych itd.), z zakresu projektowania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb administracji publicznej i różnych instytucji branżowych, jak również nad metodyką analiz przestrzennych i modelowania różnorodnych zjawisk i procesów.