Znak Politechniki Warszawskiej

IAPN Internetową Mapą Roku 2021/2022!

W tegorocznej edycji konkursu Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego współtworzony przez pracowników Zakładu Internetowy Atlas Polski Niepodległej zajął pierwsze miejsce w kategorii OSM.

W siódmej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego”, obejmującego oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych, zgłoszonych zostało 16 map. Tym razem rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach, wynikających z wykorzystanych źródłowych zbiorów danych przestrzennych: BDOT, OSM oraz Inne. W ocenie wzięto pod uwagę 5 składowych: wartość informacyjną, atrakcyjność i oryginalność tematyki, funkcjonalność, wygodę użytkowania oraz jakość redakcji kartograficznej mapy.

IAPN zdobył w konkursie 169/200 punktów zajmując pierwsze miejsce w swojej kategorii (OSM). W naszym opracowaniu jurorzy najwyżej ocenili wartość informacyjną, na którą składa się zarówno referencyjna informacja przestrzenna, jak i opisowe źródła historyczne. Jednakże niższa, w stosunku do pozostałych składowych, okazała się nota w zakresie wygody użytkowania, wynikająca z zastosowania wielu zaawansowanych funkcji, wymagających więcej czasu na zaznajomienie się z interfejsem serwisu internetowego.

Więcej informacji o wynikach konkursu: https://kartografia.pwr.edu.pl/wyniki-konkursu-internetowa-mapa-roku-2021-2022/

Internetowy Atlas Polski Niepodległej można znaleźć pod adresem: https://atlas1918.ihpan.edu.pl