Znak Politechniki Warszawskiej

Jak wyznaczać strefy abonamentów płatnego parkowania?

Czy prosty system przydzielania stref abonamentowych w pewnej odległości od miejsca zameldowania gwarantuje abonentom równą dostępność miejsc postojowych? Czy sposób rozumienia miejsca zameldowania abonenta zmienia warunki parkingowe? Jak zapewnić wszystkim abonentom podobną dostępność miejsc parkingowych? Nad tym problemem pracował Zespół Badawczy VCITYLAB.

Funkcjonujący w warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego system przydzielania stref abonamentu rejonowego jest nieskomplikowany i zrozumiały. Abonent otrzymuje prawo do parkowania na wszystkich miejscach postojowych znajdujących się w promieniu 100 m od wszystkich parkomatów znajdujących się w odległości nie większej niż 150 m od swojego miejsca zameldowania. Natomiast miejsce zameldowania zawsze rozumiane jest jako punkt adresowy z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prostota tych zapisów redukuje ryzyko wystąpienia nieporozumień związanych z odnalezieniem miejsc postojowych przypisanych abonentowi. Metodyka oparta na prostych regułach jednak nie we wszystkich przypadkach się sprawdza, a jej wady najdotkliwiej odczuwają mieszkańcy budynków wielorodzionnych o skomplikowanych kształtach.

Nad tym, jak zapewnić wszystkim abonentom podobną dostępność miejsc parkingowych, pracował Zespół Badawczy Wirtualnego Laboratorium Modelowania Geoinformacji dla Miast w ramach ekspertyzy wykonanej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawa. W pracach nad ekspertyzą wziął udział zespół w składzie: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, dr inż. Anna Fijałkowska, mgr inż. Oskar Graszka, dr inż. Joanna Jaroszewicz, mgr Kyrylo Zharkovskyi. Więcej informacji o wypracowanych w toku tych prac rekomendacjach znajduje się na stronie zespołu VCITYLAB.