Znak Politechniki Warszawskiej

Kolejne prace na terenie Obozu Zagłady w Treblince

W 2024 roku Wydział Geodezji i Kartografii będzie realizował projekt naukowy pod tytułem: „Nowe komory gazowe oraz ruszty paleniskowe: badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne na obszarze Obozu Zagłady Treblinka”.  Badania finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem projektu jest weryfikacja lokalizacji nowych komór gazowych i rusztów paleniskowych na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II. Obiekty te można zaliczyć do najważniejszych miejsc związanych zarówno z topografią obozu jak i procesem masowej eksterminacji z użyciem silnych substancji trujących (tlenek węgla). Aktualnie lokalizacja nowych komór jak i rusztów nie jest znana. W ramach niniejszego projektu, w oparciu o przeprowadzone badania geofizyczne w 2023 roku, planuje się podjąć próbę weryfikacji obszarów podejrzewanych o występowanie tych obiektów.

Projekt obejmie również badania ratunkowe, które zostaną przeprowadzone na obszarze tzw. czarnej drogi. Ich celem jest dokumentacja występujących fragmentów macew, które podczas funkcjonowania obozów w Treblince były wykorzystywane do jej rozbudowy i remontów.

 

Dane ogólne o projekcie:

Tytuł projektu: „Nowe komory gazowe oraz ruszty paleniskowe: badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne na obszarze Obozu Zagłady Treblinka”

Nr umowy: 02681/24/FPK/DDZ

Program: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Benefic­jent: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Całkowita kwota projektu: 195 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 195 700,00 zł