Znak Politechniki Warszawskiej

Kongres GIS 2023

W dniach 25-26.10.2023 pracownicy naszego Wydziału wzięli udział w Kongresie ESRI. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Zmień perspektywę. Joanna Pluto-Kossakowska i Anna Fijałkowska przedstawiły referat pt. Challanged-based learning z wykorzystaniem narzędzi GIS w sesji EDUKACJA.

Poza sesjami merytorycznymi była możliwość nawiązania nowych lub odświeżenia kontaktów, w tym z wieloma absolwentami naszego Wydziału. Coraz więcej przedsiębiorstw, firm czy instytucji spoza branży GIS wykorzystuje narzędzia analityczne i dane przestrzenne w swoich rozwiązaniach biznesowych.