Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt MAST - etap 4.

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji - etap 4.

Etap numer 4 w projekcie MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji dotyczył budowy Cyfrowego Bliźniaka obiektu telekomunikacyjnego – interaktywnego narzędzia 3D. Rozwiązanie Cyfrowego Bliźniaka obiektu telekomunikacyjnego zostało opracowane w silniku gry Unreal Engine 5. Technologia silnika gry pozwala na wydajne, płynne wyświetlanie szczegółowych siatkowych (ang. mesh) modeli 3D w czasie rzeczywistym, zapewniając przy tym interfejs programistyczny umożliwiający implementację funkcji do interakcji z danymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych symulacji i analiz opartych o systemy oświetlenia, fizyki dostępne w Unreal Engine.

    

Prace rozwojowe skupione były na przeniesieniu geometrycznej reprezentacji modelu 3D wraz z atrybutami do bazy danych w środowisku opartym na rozwiązaniach zbliżonych do silników gier. To zadanie ściśle związane z wynikami etapu 2 i rozwijane równolegle. Narzędzie musiało umożliwiać wizualizację, nawigację po modelu 3D oraz funkcje związane z pomiarami, symulacjami i analizami. Dane wejściowe do stworzenia cyfrowego bliźniaka zostały zdefiniowane w poprzednich etapach.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/index.php/Realizowane-projekty-badawcze/MAST