Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci Specjalności SIP laureatami IV Edycji Minigrantów im. Anny Pasek

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężył zespół w składzie: Jakub Kłosowski, Katarzyna Olszewska, Michał Zmorzyński. Opiekę naukową nad zwycięskim zespołem sprawuje dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Nagrodzona praca nosi tytuł „Odkryj z nami – Kreacja interaktywnego szlaku turystycznego przy wykorzystaniu technologii GIS”. Celem tego projektu jest opracowanie modułu lekcji, który będzie promował okolicę poprzez stworzenie atrakcyjnego szlaku turystycznego przy użyciu narzędzi firmy ESRI Inc. Dzięki temu projektowi uczniowie będą mieli okazję zgłębić tajniki technologii GIS, poznać historię swojego regionu oraz aktywnie zaangażować się w działalność społeczną poprzez tworzenie czegoś wartościowego dla lokalnej społeczności.

Więcej informacji na stronie Fundacji im. Anny Pasek.