Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci Specjalności SIP laureatami Minigrantów im. Anny Pasek

W tegorocznej edycji konkursu Fundacji im. Anny Pasek 2023 zostały laureatami dwa zespoły studenckie z kierunku geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej. Oba zespoły otrzymały granty finansowe na realizację swoich projektów. Opiekunem obu grantów była dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

 

Zespół: Karolina Ostas oraz Jakub Wieczorkowski - Przygotowanie interaktywnej lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem technologii ESRI. Tematyka lekcji poświęcona jest zmianom zachodzącym w obszarze Warszawy podczas II wojny światowej, w szczególności obejmująca zdarzenia w getcie warszawskim oraz przebieg powstania warszawskiego. Wynikiem projektu jest scenariusz lekcji oraz aplikacja https://arcg.is/1O8W0m1

Zespół: Karolina Raszuk i Karolina Tomczak – Opracowanie lekcji pt. „Waloryzacja lokalnych zabytków” z wykorzystaniem technologii ESRI. Celem projektu było przygotowanie materiałów wspomagających uczniów w zdobyciu umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, a także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Wynikiem projektu jest scenariusz lekcji, filmy instruktażowe, przykładowa geo-ankieta oraz aplikacja do wizualizacji https://zabytki-annapasek-cipw.hub.arcgis.com/

Nagrodą w konkursie był również wyjazd szkoleniowy ze wspinaczki górskiej na via ferratach, który odbył się w czerwcu 2023 na Słowacji.