Znak Politechniki Warszawskiej

Trwają interdyscypilnarne badania w Nea Paphos

Interdyscypilnarne badania w Nea Paphos na Cyprze trwają drugi rok, a w dalszym ciągu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkrywają nowe ślady antycznych pozostałości miasta i pierwotnego układu siatki ulic w stolicy hellenistyczno-rzymskiego miasta.

Badania archeologiczne na tym obszarze prowadzi wielu współczesnych badaczy z różnych krajów, w tym polskie ekspedycje archeologiczne, które od 1965 r. prowadzą badania pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta - Agory. Zakres badań  prowadzonych w ramach interdyscyplinarnego projektu poza pracami archeologicznymi obejmuje także analizy przestrzenne - komunikacyjnie w mieście oraz wizualizację w 3D zabudowy, infrastruktury i topografii miasta, które w III w p.n.e zostało rozmierzone na planie Hippodamejskim (rys.1).

Rys.1 Wizualizacja miasta w okresie hellenistycznym, w początkowej fazie rozwoju, Zabudowa miasta utworzona za pomocą modelowania proceduralnego w ESRI CityEngine.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii na podstawie szeregu analiz przestrzennych: walking distance, agant- based modeling, Space Syntax (rys.2) prezentują wyniki swoich badań sieci miejskiej  i układu urbanistycznego na szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji w tym zbliżających się Computer Application in Archaology Poland w Warszawie (20-23.06.22) oraz 28th EAA Annual Meeting w Budapeszcie na Węgrzech (31-03.09.2022).

Rys.2 Wyniki analiz przestrzennych sieci ulic miasta typu Space Syntax i walking distance z wejść/bram miejskich.

Powstające modele miasta w 3D, w różnych fazach rozbudowy stolicy hellenistyczno-rzymskiego Cypru zostaną również zaimplementowane w silniku gier Unreal 5, dzięki czemu będzie można zanurzyć się w rzeczywistości antycznego miasta, które nawiedzały również liczne trzęsienia ziemi doprowadzając do jego częściowych destrukcji zmieniając układ i rozmieszczenie tkanki miejskiej. (rys 3 )

Rys.3 Fragment zmieniającej się tkanki miejskiej: zabudowa miasta w okresie hellenistycznym ( ok. III w p.n.e) i ten sam obszar w okresie rzymskim (III w n.e)

Projekt „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” realizowany jest przez przedstawicieli trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej przy współpracy z geofizykami z Uniwersytetu w Hamburgu oraz architektami z Politechniki Wrocławskiej. Kierownikiem projektu jest prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z UJ. Kierownikiem zespołu Politechniki Warszawskiej jest mgr inż. Wojciech Ostrowski z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Wydziału Geodezji i Kartografii. W skład zespołu Politechniki Warszawskiej wchodzą: Anna Fijałkowska, Anna Kubicka-Sowińska, Magdalena Pilarska-Mazurek, Wojciech Ostrowski, Paulina Zachar, Artur Nowicki, Jakub Modrzewski.