Znak Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Współorganizatorem wydarzenia jest Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.xxvokfit.pw.edu.pl