Znak Politechniki Warszawskiej

Byli pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Bronisław Piątkiewicz    1946 - 1960[1]
Marian Brunon Piasecki    1946 - 1975[2]
Jerzy Zarzycki    1947 - 1949
Janusz Wapiński    1949 - 1981
Stanisław Bartoszewicz    1949 - 1974
Róża Karwacka-Butowtt    1952 - 1961
Kazimierz Waś    1954 - 1956
Wacław Sztompke    1955 - 1974
Mieczysław Niepokólczycki    1956 - 1987
Bronisław Dzikiewicz    1957 - 1969
Adam Linsenbarth    1957–1961
Tadeusz Guethner    1959 - 1979
Andrzej Majde    1961 - 1982
Leonard Pęczek    1962 - 1982
Aleksandra Bujakiewicz    1964 - 1991, 1999 - 2012
Lech Bosek    1970 – 1982
Jan Jasiński    
Jerzy Fellman    1971 - 19892
Ryszard Preuss    1971 - 2012
Henryk Skrobek    1971 - 2012
Bogdan Legun    1974 – 1983
Andrzej Motas    1975 - 1981
Edward Tomiczak    1976 - 1998
Zbigniew Prządka    1978 - 1992
Władysław Kowalczyk    1979 - 1996
Wiesław Wolniewicz    1980 - 1987
Stanisław Niewiarowski    1983 - 1987
Stanisław Dąbrowski    1981 - 1993
Piotr Podlasiak     1984 - 2018
Jerzy Butowtt    1987 - 1992
Jan Konieczny    1987 - 1993
Jolanta Orlińska    1990 - 2003
Joanna Nowak    2002 - 2004
Konrad Górski    2016 - 2018
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni

A. Mrozowa
Elżbieta Porębska    
Czesława Pomazańska    1951 - 1981
Irena Gąsiorowska    1953 - 1983
Adam Bogusławski    1968?-1987?
Bogdan Masłowski    
Zbigniew Pelc    1976 - 1986
Elżbieta Andrzejewska    1977  - 2018
Mirosław Larek    1978  - 1987
      
Zespół Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej – od momentu powstania, czyli 1987 r.
Stanisław Białousz    1987 - 2012[2]
Maria Oszmiańska    1987 - 1997[2]
Halina Żakowska    1987 - 1997[2]
Wojciech Bychawski    1991 - 1993
Zbigniew Malinowski    1991 - 1995
Krystyna Lady-Drużycka    1993 - 2009
Wiesław Wolniewicz    2000 - 2008
Piotr Janusz Koza    2007 - 2012
Helena Łoś    2012 - 2017
Paulina Bartkowiak  2017 - 2018
Małgorzata Radło-Kulisiewicz 2012 - 2021

_____________________________________
[1] okres zatrudnienia w Katedrze Fotogrametrii
[2] okres zatrudnienia w Zakładzie