Znak Politechniki Warszawskiej

Kierownicy jednostki

Katedra Fotogrametrii
1946-1960    prof. Bronisław Piątkiewicz
1960-1970    prof. Marian Brunon Piasecki

Zakład Fotogrametrii
funkcjonujący w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii
1970-1975    prof. Marian Brunon Piasecki
1975-1977    doc. dr hab. inż. Janusz Wapiński
1977-1978    doc. dr hab. inż. Andrzej Majde  
1978-1980    doc. dr  Janusz Wapiński
1980-1984    doc. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
1985-1987    dr inż. Ryszard Preuss (p.o. kierownika)
1991-2002    prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
2002-2007    prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
2008-2011    prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
2012- 2020   dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Prof. uczelni
2020-           dr hab. inż. Dorota Zawieska