Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Dane adresowe:

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni

pok. 325
tel. 22 234 75 87
dorota.zawieska@pw.edu.pl

Sekretariat:

mgr Anna Kalinowska

pok. 303
tel. 22 234 13 66
anna.kalinowska@pw.edu.pl